Delta-Plus Diensten – 2016

bureau voor training en advies

begeleiding

Taal en Rekenen

Delta-Plus adviseert scholen bij het vaststellen en implementeren van het taal- en rekenbeleid.

Delta-Plus ondersteunt u met de taal- en rekentesten op uw school. Begeleiding voor, tijdens en na de testen. Delta-Plus kan aangepaste rapportages leveren, waardoor de docenten optimaal van de resultaten gebruik kunnen maken.

Met Big Data analyses kunnen wij hiaten in uw primaire proces helpen in kaart te brengen en vervolgens te verbeteren.

Naast actieve begeleiding geeft Delta-Plus trainingen om (digitale) taal- en rekenprogramma’s efficiënt in te zetten.

 

 

Dyslexie en Dyscalculie

Delta-Plus kan een digitale screening op leerproblemen verzorgen. Dit kan in het kader van het Taal en Rekenen beleid, maar ook als aparte screening worden uitgevoerd.

Voor elke leerling met het vermoeden van dyslexie of dyscalculie wordt een uitgebreid dossier gemaakt. Elk dossier bevat aanbevelingen en testresultaten. Met nog een enkele extra test is het dossier compleet om een officiële verklaring bij een gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog aan te vragen.

 

 

Uitdagen

Begaafdheid

Begaafdheid is geen garantie voor succes. Er kan veel goed, maar ook zo veel mis gaan. Delta-Plus helpt uw school bij het zoeken naar mogelijkheden om begaafde en getalenteerde leerlingen te motiveren en te stimuleren. Kortom, te laten excelleren.

 

 

Klik hier voor INFORMATIE of OFFERTE aanvraag

Klik hier om meer over Delta-Plus en Freek Weeda te lezen.

Wij hanteren algemene voorwaarden.

Facebooktwitterlinkedin