Taal en Rekenen

Digitaal Oefenen

Een klas laten werken met digitaal oefenmateriaal vraagt om een andere didactiek dan het werken met een methode. Allereerst is er het scherm waar de leerling zich achter verbergt. Ten tweede heeft niemand de leerling echt geleerd hoe dat materiaal te gebruiken. Alleen het goede antwoord op de vragen invullen is niet voldoende. Wat moet u als docent weten om de leerlingen goed te begeleiden?

Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van digitaal oefenmateriaal fluctuerend zijn en bovendien erg docent afhankelijk. De vakuren die ingewisseld zijn voor het oefenen moeten wel effect opleveren.

Delta-Plus kan u helpen tot betere resultaten te komen. Door onze trainingen en begeleiding leren de docenten de didactiek en klassenmanagement die noodzakelijk is voor het digitaal oefenen. Daarbij maakt het niet uit om welk programma het gaat, de training wordt aangepast aan de materialen op uw school.


Testanalyses

De meeste testen geven het bereikte resultaat van een klas en/of leerling. Maar wat betekent dat resultaat? Zijn de leerlingen goed op weg naar het eind resultaat?

Door jarenlange ervaring kan Delta-Plus inzicht verschaffen en de resultaten in perspectief plaatsen, zodat de docent weet aan welke (sub)domeinen gewerkt moet worden.

Bovendien kunnen wij individuele rapporten voor het LVS, rapporten voor de ouders en statistieken voor het managementteam en het inspectiebezoek leveren.

Rekenadvies PO

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van rekenen. De rekencoördinator en de schoolleiding worden bestookt met informatie over methodes en testen. U denkt een goede keuze te hebben gemaakt met materialen van grote uitgevers. Toch hoort u klachten uit het voortgezet onderwijs over de rekenvaardigheden van uw leerlingen.

Weet u voldoende over de niveau's 1F en 2F? Krijgen uw leerlingen met meer capaciteiten voldoende uitdaging?

Delta-Plus adviseert en ondersteunt scholen bij het verwezenlijken van een goede leerlijn rekenen.


Ondersteuning Onderwijsconcepten

Zodra er sprake is van geïndividualiseerd leren of gepersonaliseerd leren komt ICT om de hoek om het onderwijs te ondersteunen. Het kost enorm veel tijd om voor elke leerling een eigen programma te maken. Dat kan sneller en slimmer.

Delta-Plus heeft ervaring in het verwezenlijken van onderwijsvernieuwingen. Wij hebben ook de hulpmiddelen waarmee het mogelijk is om individuele trajecten vorm te geven.

Zo gebruiken wij 'Machine Learning' en andere AI-technieken om tot het doel te komen.

Welke weg wilt jij inslaan?

Wilt u met ons het gesprek aangaan: bel of mail:
Contact

Ondersteuning digitaal testenbegeleiding

Ondersteuning digitaal testen en oefenen

Facebooktwitterlinkedin