Over Delta-Plus

Delta-Plus Training & Consultancy is in 2000 door ir. Freek W. Weeda opgericht.D+Logo_small

Ons doel is om scholen te ondersteunen om hun leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Als u het verschil kunt maken door onze hulp, dan is ons doel bereikt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook medewerkers op scholen en in bedrijven toegerust zijn voor de taken van morgen. Dat betekent o.a. ICT-vaardig zijn. In de naam en het logo van Delta-Plus proberen wij ons doel tot uitdrukking te brengen.

De activiteiten zijn training, advies en coaching.

De onderwerpen zijn een goede en gezonde integratie van computerapplicaties in de beroepspraktijk en leerlingen met dyslexie of dyscalculie en (hoog) begaafden een goede plaats bieden in hun omgeving.

De doelgroepen zijn scholen, bedrijven en overheid.

Freek Weeda heeft een afgeronde Freek Weedastudie telecommunicatie, informatietechniek en didactiek van de exacte vakken aan de TU Delft. In het collegejaar 2000-2001 heeft Freek met succes de post-doctoraal “Didactiek van de tweede Fase” met specialisme “begeleiding van begaafde leerlingen” gevolgd en afgerond.

In de periode 2000-2011 heeft Freek in deeltijd wiskunde, natuurkunde, informatiekunde en beroepsoriëntatie gegeven aan een school voor Voortgezet Onderwijs.

Via Delta-Plus heeft Freek meegewerkt aan diverse congressen over hoogbegaafdheid, geadviseerd bij de invoering van computer oefenprogramma’s in het basis en voortgezet onderwijs, scholen geadviseerd over taal en rekenen en begeleid bij het screenen van leerlingen op leerproblemen en vele trainingen gegeven over effectief gebruik van de taal en reken oefenprogramma’s van Muiswerk Educatief in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Bij de overheid zijn trainingen gegeven over het gebruik van applicaties voor de registratie van competenties en vaardigheden.

Ook op organisatieniveau is Delta-Plus actief. Zo zijn er diverse adviestrajecten geweest voor het verbeteren van organisaties en het inspelen op veranderingen. Op dit moment (2017-2018) concentreert zich dat rond het taal-en rekenbeleid van de overheid.

Freek is lid van de
Orde van organisatiekundigen en -adviseursOOA_logo

Delta-Plus is ook geregistreerd bij het CRKBO.CRKBO_Docent

 

Facebooktwitterlinkedin